Røde Kors - En verden til forskel...

Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation. Vi hjælper både i dagligdagen og under katastrofer - fra førstehjælpskassen i bilen til krige på den anden side af jorden. Alene i Danmark er vi mere end 20.000 frivillige. Verden over er vi flere end 13 millioner frivillige i 187 lande.

Røde Kors har gennem sin 150 år gamle historie bygget på den samme idé. Vi hjælper mennesker i nød uden at skele til nationalitet, etnicitet eller religion.

Vi er en neutral og upolitisk organisation, men vi har holdninger og taler de sårbares sag.

Næsten 200.000 danskere støtter vores arbejde: Nogle giver et månedligt bidrag, andre støtter os med et beløb, når katastrofen rammer. Uanset hvad så sikrer vi, at pengene bliver brugt fornuftigt, dér hvor de gør allermest gavn.

Røde Kors bygger på syv principper, der er fælles for alle Røde Kors selskaber i hele verden og danner fundamentet for hjælpearbejdet. De er gældende og vejledende midt i en katastrofe, under en krig, i udviklingsprojekter i den 3. verden eller i hjælpeaktiviteterne her i Danmark.

Medmenneskelighed: 
Røde Kors, der opstod ud fra et ønske om at bringe upartisk hjælp til sårede på slagmarken, forsøger nationalt og internationalt at forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den måtte findes. Røde Kors’ formål er dermed at beskytte liv og helbred og samtidigt at sikre respekt for mennesket, samt at fremme gensidig forståelse, venskab, samarbejde og varig fred mellem alle folkeslag.

Upartiskhed: 
Røde Kors yder hjælp uden hensyn til nationalitet, race, religion, overbevisning, klasse eller politiske holdninger. Røde Kors stræber efter at mildne menneskers lidelser og handler kun ud fra deres behov og hjælper dem først, der er i størst nød.

Neutralitet: 
For til stadighed at nyde alles tillid må Røde Kors ikke tage parti i fjendtligheder eller på noget tidspunkt engagere sig i uoverensstemmelser af politisk, racemæssig, religiøs eller ideologisk art.

Uafhængighed: 
Røde Kors er uafhængigt. De nationale Røde Kors-selskaber skal nok bistå deres regeringer i det humanitære hjælpearbejde og overholde de respektive landes love, men de må altid bevare deres selvstyre, så de altid er i stand til at handle ud fra Røde Kors’ principper.

Frivillighed: 
Røde Kors er en frivillig hjælpeorganisation, der i sit arbejde ikke på nogen måde er tilskyndet af økonomisk fordel.

Enhed: 
Der kan kun være ét Røde Kors-selskab i hvert land. Selskabet skal være åbent for alle og skal kunne udføre sit humanitære arbejde i hele landet. 

Almengyldighed: 
Røde Kors er en verdensomspændende bevægelse, i hvilken de nationale Røde Kors-selskaber har samme status og sammen ansvar og pligt til at hjælpe hinanden.

Røde Kors' hjælpearbejde favner meget bredt, hvad angår typer af aktiviteter, men fælles for dem alle er, at de bygger på disse syv principper, som i deres nuværende form blev besluttet i 1965. Mere end 100 år forinden, i året 1859, kom den schweiziske forretningsmand Henry Dunant gennem byen Solferino i det nordlige Italien, hvor 40.000 soldater var blevet dræbt eller såret ved et slag mellem franske og østrigske tropper. Mange lå stadig hjælpeløse og sårede på slagmarken. Dunant samlede et hold frivillige førstehjælpere, som forbandt de sårede og trøstede de døende - helt uden at skele til, hvilken lejr i krigen de faldne tilhørte. Bagefter udviklede han idéen om en international, neutral organisation, baseret på frivillighed, som kunne hjælpe syge og sårede soldater uanset deres etniske tilhørsforhold, religion, nationalitet eller politiske ståsted.

Allerede få år senere, helt nøjagtigt i 1863, samledes en gruppe mennesker, som stiftede det, der senere skulle blive til den Internationale Røde Kors Komité (ICRC). Den første krig, hvor Røde Kors var aktiv, var faktisk i Danmark under 2. Slesvigske Krig i 1864. I de følgende år blev der dannet Røde Kors-selskaber i flere lande.

I Danmark blev "Foreningen af syge og såredes pleje under krigsforhold" oprettet den 26. april 1876. De første år koncentrerede foreningen sig om at uddanne sygeplejersker og tilbyde førstehjælp til politifolk, skovarbejdere og andre med et særligt farligt job.

Siden skiftede foreningen navn til Dansk Røde Kors, og i 1917 blev grunden lagt til de første lokale afdelinger og et landsdækkende netværk af frivillige. Røde Kors Aalborg blev dog allerede oprettet i 1915, hvor der var en stor opbakning til Samarittertjenesten blandt befolkningen for at hjælpe andre, men så sandelig også for at tilegne sig viden om førstehjælp. På denne baggrund blev der oprettet samaritterkurser (nu hedder de førstehjælpskurser) for befolkningen - og det blev en succes. Samtidig kom der små vagter til forskellige arrangementer for Samaritterne.

Du kan læse om Aalborg afdelingen eller mere generelt om Røde Kors' hjælpearbejde, historie, holdninger, økonomi osv. på rodekors.dk

Connection timed out