Priser og retningslinier

Generelle retningslinier

Når du bestiller samaritter til at arrangement, gælder følgende regler altid:

 • For at garantere dækning af en vagt, skal en vores aftale være indgået og underskrevet mindst 4 uger før vagtens afholdelse.
 • Vi vil på trods af dette altid forsøge at dække en vagt - vi giver altid besked, hvis det ikke er muligt at dække vagten.

 • Hvis samaritterne p.g.a. travlhed ikke kan påtage sig vagten, vil vi så vidt muligt henvise til en anden gruppe samaritter i regionen.
 • Det påhviler rekvirenten at sørge for egnede vagt- og opholdsfaciliteter med adgang til vand og strøm (efter mørkets frembrud). Samaritterne kan efter aftale medbringe telte.
 • Hvis vagtens faciliteter ikke er tilfredsstillende i.h.t. punkt 3, kan de fremmødte samaritter undlade at oprette vagt. Dette meddeles øjeblikkeligt til rekvirentens kontaktpersonen, så eventuelle fejl hurtigt kan udbedres og vagten oprettes.
 • Antallet af samaritter fastsættes af vagtkoordinatoren ud fra oplysninger om arrangementets størrelse og type. Der skal på alle vagter være mindst to samaritter, før vagten kan oprettes. I mange tilfælde er to samaritter dog for få.
 • Samaritterne møder altid med standardpakning. Dette inkluderer bl.a. ilt og AED (hjertestarter). Er særligt materiel nødvendigt, fremskaffes dette efter aftale mod særskilt betaling.
 • For oprettelse af vagt betales et gebyr efter vagtens omfang. Derudover betales et beløb til dækning af øvrige udgifter, herunder transport af samaritter (statens højeste takst for kørselsgodtgørelse) og materialeforbrug. Ved mobile vagter betales der efter forhandlede aftaler.
 • Samaritterne er frivillige og ulønnede. Derfor skal de bespise for rekvirentens regning, såfremt vagten forløber over normale spisetider. Hvis rekvirenten ikke sørger for forplejning, må det påregnes at samaritterne bestiller mad på rekvirentens regning. Samaritterne må ikke nyde øl, vin, spiritus eller andet som indeholder alkohol under vagten.
 • Samaritterne tilkalder ambulance eller sygetransport, i det omfang at samaritterne skønner det nødvendigt. Det er vigtigt, at rekvirenten og andre på stedet ikke gør dette, således oplysninger videregives korrekt, og dobbeltbestilling og unødig brug samt blokering af 1-1-2 kan udgås. Rekvirenten er forpligtet til at betale sygetransport, hvis dette ikke er dækket af abonnement.
 • Røde Kors samaritterne - Aalborg forbeholder sig retten til at aflyse en vagt, hvis vi p.g.a. pludseligt opstået sygdom ikke kan dække vagten på tilfredsstillende vis.
 • Aflyser rekvirenten en vagt op til 24 timer inden vagtens starttidspunkt opkræves i alt et administrationsgebyr på 100 kr. Aflyser rekvirenten en vagt efter samaritternes ankomst opkræves i alt et gebyr svarrende til det aftalte opstartsgebyr samt kørselsgodgørelse.
 • Priserne pålægges ikke moms.
 • Hvis du ønsker priser på et arrangement, kan dette forhandles ved at sende en bestilling. Du forpligter dig ikke til en aftale ved at bestille os for at indhente priser.
 • Røde Kors vil være taknemmelige for presseomtale og gratis annoncer i et eventuelt program. Teksten kan f.eks. være:
  "Førstehjælpen til dette arrangement varetages af Dansk Røde Kors - Aalborg Samaritterne."
  "Samarittervagten på dette arrangement varetages af Dansk Røde Kors"
  "Støt Dansk Røde Kors - Vi hjælper at hjælpe"
Connection timed out