Om samarituddannelsen

Uddannelsen til samarit er gratis for dig.

Eftersom Røde Kors betaler for din uddannelse, er der krav om at du har vist interesse ved at have deltaget på flere vagter som aspirant og have været på kursus før du kan komme i betragtning til at komme på uddannelse. Efter noget tid vil vores aktivitetsudvalg vurdere hvorvidt du er klar til at komme på uddannelse som teamsamarit.

Vi sætter ikke noget krav til hvor aktiv du skal være som samarit, da det er en fritidsaktivitet at være med, dog forventer vi at du tager vagter, så vi også får gavn af den uddannelse vi betaler for dig.

Uanset din baggrund, skal du gennemgå og bestå hele kurset, før vores læge og Røde Kors godkender dig til at bære vores samarit logo og må bruge titlen "Røde Kors samarit".

Uddannelses niveauer

Aspirant (ASP)

En aspirant hos os, er en person som enten ikke har påbegyndt eller fuldført uddannelsen til teamsamarit i Røde Kors.

Før du kan deltage som aspirant på vores vagter, skal du have et gyldigt 6 timers førstehjælpskursus.

Som aspirant må du ikke bære logoet "samarit", men vil blive klædt i synligt markeret Dansk Røde Kors tøj, for at signalere at du tilhører vores gruppe.

Du har som aspirant ikke tilladelse til at udføre selvstændige behandlinger, men følges med en uddannet samarit. Herved begynder du at lære om vores arbejdsgang og vores procedure i forbindelse med førstehjælp. I takt med at vi lærer dig at kende, kan du efterhånden få lov til selv at lave behandlinger under opsyn.

Team samarit (TS)

En team samarit er en uddannet samarit i Røde Kors.

Samaritten har foruden mindst et 6 timers førstehjælpskursus, suppleret sin uddannelse med et 51 timers kursus i førstehjælp og et 3 timers kursus i Røde Kors organisatoriske opbygning.

Samaritten kaldes team samarit, da alle samaritter arbejder og færdes i teams på minimum 2 personer, hvoraf den ene mindst skal være uddannet til teamleder og den anden team samarit.

Samaritten må varetage behandlinger af patienter og er på vagter markeret med samarit logoet.

Uddannelsen til teamsamarit er på 51 timer og indeholder bl.a.:

 • Anatomi og fysiologi
 • Udvidet førstehjælp
 • Livreddende førstehjælp
 • Brug af ilt
 • Brug af AED (hjertestarter)
 • Alarmering og korrekt kontakt til 1-1-2
 • Prioritering af tilskadekomne
 • Radiobetjening (til intern kommunikation)
 • Psykisk førstehjælp
 • Observation af patienter
 • Forflytningsteknikker (bl.a. båretransport)
 • Elementær brandbekæmpelse

Teamleder (TL)

Når du har været team samarit i 2 år, kan du komme i betragtning til videreuddannelse som teamleder.

Som teamleder må du stå som leder af mindre vagter eller stå for ledelsen af et akuthold.

Uddannelsen som teamleder

 • Vagtadministration
 • Ledelsesprincipper
 • Kommunikation, konflikthåndtering og konfliktløsning.
 • Supervision af andre samaritters behandling
 • Prioritering af flere tilskadekommende
 • Psykiske reaktioner og psykisk førstehjælp ved patienter og hjælpere.
 • Teamtræning
 • Styring af behandlinger
 • Udvidet førstehjælpstræning

Vagtleder (VL)

Når du har været teamleder i 2 år, kan du komme i betragtning til videreuddannelse som vagtleder.

Vagtlederen har ansvaret på vores større vagter.

Vagtlederen skal være meget erfaren i sit arbejde som samarit og skal kunne vejlede teamsamaritter og teamledere.

Connection timed out