Hvad er en samarit

En samarit i Røde Kors, er en frivillig person, som er uddannet til at yde fysisk og psykisk førstehjælp.
For at blive samarit hos os, behøver du ikke sundhedsfaglig baggrund, men du skal have en ren børneattest.
Uddannelsen til samarit, kan du læse mere om under afsnittet "Bliv samarit".

Der kan være mange grunde til, at du gerne vil være samarit.
En af de årsager vores samaritter oftest nævner, er lysten til at hjælpe de medmennesker, som måtte have brug for det.
Vores samaritter hjælper altid gerne, om det drejer sig om at få renset et sår, eller hjælpe patienten med hjertestop.

Som samarit vil du opnå en bredere og mere dybdegående viden om førstehjælp.
Igennem din uddannelse vil du få styr på førstehjælpens teorier, som du ved hjælp af øvelser og praktisk vagterfaring, kan videreudvikle og dermed bruge i vagten, på skadestedet og privat.

For en samarit er det vigtigt at være rolig, at have overblik over situationen, ligesom du gerne må udstråle selvsikkerhed i din behandling og fremtræden, da dette giver patienterne og tilskuerne til en ulykke tillid til, at alt er under kontrol.

Det er klart, at de første vagter og de første patienter kan virke forvirrende.
Når du får lov at øve dig på behandlingsprincipper, får lov at behandle patienter og lærer vores udstyr at kende, vil du også opnå de fornødne færdigheder, til at håndtere det du kan komme ud for, når du er på vagt.
Det er vigtigt at en samarit kan samarbejde og kommunikere med sine kolleger, da dette er grundlaget for enhver behandling.
Hvis du er i tvivl om noget, er du aldrig alene og kan altid spørge andre til råds.

Connection timed out